Naljapäeva tähistamine on väidetavalt  Eestimaal juba väga väga ammune traditsioon. Alguse olevat see  komme saanud  20.sajandil Lääne- Euroopas. Naljapäeva tähistavad  kõik kellel soovi aga eriti populaarne on see komme laste hulgas. Midrimajas saab nalja enamasti iga päev ja lõbus on meil ka aga seekord sai nalja kohe topelt koguses 🙂 Vaata  kui tore Naljaninade hommik meil oli! 

Loe ka neid toredaid postitusi

 

OMA LAPSE PÄEV

OMA LAPSE PÄEV

Lapse päeval (päev mille sisustavad lapse vanemad lähtuvalt lapse huvidest) on väga toredaid ja erilisi tegevusi.

read more

KKK

Korduma Kippuvad Küsimused

Missuguseid teenuseid pakub eralasteaed Midrimaailm?

Pakume teile väga heal tasemel eralasteaia teenust, laste päevahoiu teenust, laste õhtuhoiu teenust, erinevaid tugiteenuseid lapse arengu toetamiseks, ning laia huviringide valikut.

Kui suured on rühmad?

I sõimerühma suurus on  11 last
II sõimerühma suurus on  15 last
Lasteaiarühmade suurus on maksimaalselt 16 last

Mitu inimest töötab rühmas lastega?

Rühmad töötavad üheõpetaja süsteemiga, st õpetajal on rühmas abiks kaks assistenti.

Kas lasteaed on suvel kollektiivpuhkusel?

Lasteaed on kollektiivpuhkusel juuli lõpus , kaks nädalat. Juulis kohalkäidud päevade osas toimub arvestus päevatasu põhiselt.

Missuguseid teenuseid teil veel on?

Pakume teile väga heal tasemel eralasteaia, laste päeva- ja   õhtuhoiu teenust, erinevaid tugiteenuseid lapse arengu toetamiseks ning laia huviringide valikut.

Kas teie eralasteaial on olemas ka tasuta tutvumispäeva võimalus?

Jah – muidugi on. Peame tutvumispäeva väga oluliseks – nii saame paremini aru Teie ootustest ja lapse tegelikest vajadustest. Tasuta tutvumispäevale võid lausa kohe registreeruda.

Kuidas toimub lasteaiaga harjutamine?

Harjutamise plaani paneb õpetaja kokku lapsevanemaga vestluse põhjal ja seda lapsest lähtuvalt.

Missugused on teie eralasteaia õpetamispõhimõtted?

Õpetuse eesmärgiks on lapse loomuliku huvi toetamine, teadmiste hankimine ning ümbritsevast kogemuste saamine elu, looduse ja ühiskonnanähtuste kohta.Lasteaia õppekava baseerub riiklikul raamõppekaval. Lasteaed on välja töötanud lapse arengut suunava õppekava, mis vastab kaasaegse lapse arengu eeldustele.

Kas laps peab potil käima ja ise sööma?

Antud oskuste puudumine ei ole lasteaeda vastuvõtul takistuseks..

Kuidas toimub puudumiste korral tagasiarvestus?

Puudumiste korral toimub tagasiarvestus ainult toidutasu osas.