KONTAKT

Võta meiega ühendust

Lastekeskus Midrimaailm OÜ

Reg: 10428354
A/A:  221234567890
Swedbank

Eralasteaia driektor on Marika Sõrmus.

Avatud tööpäeviti 08.00 – 18.00

E-post

midri@midri.ee

Asukoht

Pargi tn.16
Nõmme, Tallinn

Telefon

Direktor:
+ 372 5645 8388

Direktori kt:
+ 372 52 76 930

KKK

Korduma Kippuvad Küsimused

Missuguseid teenuseid pakub eralasteaed Midrimaailm?

Pakume teile väga heal tasemel eralasteaia teenust, laste päevahoiu teenust, laste õhtuhoiu teenust, erinevaid tugiteenuseid lapse arengu toetamiseks, ning laia huviringide valikut.

Kui suured on rühmad?

I sõimerühmas suurus on  11 last
II sõimerühma suurus on  15 last
Lasteaiarühmade suurus on maksimaalselt 16 last

Mitu inimest töötab rühmas lastega?

Rühmad töötavad üheõpetasüsteemiga, st õpetajal on rühmas abiks kaks assistenti.

Kas lasteaed on suvel kollektiivpuhkusel?

Lasteaed on kollektiivpuhkusel juuli lõpus , kaks nädalat. Juulis kohalkäidud päevade osas toimub asvestus päevatasu põhiselt.

Missuguseid teenuseid teil veel on?

Pakume teile väga heal tasemel eralasteaia, laste päevahoiu ja  laste õhtuhoiu teenust, erinevaid tugiteenuseid lapse arengu toetamiseks, ning laia huviringide valikut.

Kas teie eralasteaial on olemas ka tasuta tutvumispäeva võimalus?

Jah – muidugi on. Peame tutvumispäeva väga oluliseks – nii saame paremini aru Teie ootustest ja lapse tegelikest vajadustest. Tasuta tutvumispäevale võid lausa kohe registreeruda.

Kuidas toimub lasteaiaga harjutamine?

Harjutamise plaani paneb õpetaja kokku lapsevanemaga vestluse põhjal ja seda lapsest lähtuvalt.

Missugused on teie eralasteaia õpetamispõhimõtted?

Õpetuse eesmärgiks on lapse loomuliku huvi toetamine, teadmiste hankimine ning ümbritsevast kogemuste saamine elu, looduse ja ühiskonnanähtuste kohta.Lasteaia õppekava baseerub riiklikul raamõppekaval. Lasteaed on välja töötanud lapse arengut suunava õppekava, mis vastab kaasaegse lapse arengu eeldustele.

Kas laps peab potil käima ja ise sööma?

Antud oskuste puudumine ei ole lasteaeda vastuvõtul takistuseks..

Kuidas toimub puudumiste korral tagasiarvestus?

Puudumiste korral toimub tagasiarvestus ainult toidutasu osas.

KONTAKT

Eralasteaed Midrimaailm 
Pargi 16, Nõmme, Tallinn

Vaata asukohta kaardilt

Direktor:
Marika Sõrmus
+372 5645 8388

Direktori kt.
Maive Skatśkov
+372 52 76 930

E-mail: midri@midri.ee

KONTAKT

Eralasteaed Midrimaailm 
Pargi 16, Nõmme, Tallinn

Vaata asukohta kaardilt

Direktor:
Marika Sõrmus
+372 5645 8388

Direktori kt.
Maive Skatśkov
+372 52 76 930

E-mail: midri@midri.ee

www.midri.ee