Sügis on kõige parem aeg “Naerise” lavastamiseks. Eelnevalt käsitlesime antud teemat kõikide ainevaldkondade lõimimise teel. See andis ka head võimalused uutele lastele kollektiivi sulandumiseks. Lavastuse eesmärgiks oligi arglike laste julgustamine ja kaasata kõik lapsed ühiselt tegutsema. Tegelaste paljusus andiski head võimalused lastele valikute tegemisel. Nad said ise valida endale meelepärase rolli ja improviseerida vastava tegelase liikumist. Teksti ütlemisel julgemad näitlejad toetasid tagasihoidlikke. Kõik rühmalapsed olid kaasatud ja lapsed said esimese esinemisoskuse ja rõõmsa eduelamuse.